PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU

line decor
  
line decor
 
 
 
 
b
 
 

P

–Ugradni kamini i
–Ugradni kamini za centralno grejanje

Preduze}e proizvodi ugradne kamine - kasete koji se koriste za grejanje prostorija.

Proizvode se u 3 osnovna modela sa nekoliko varijanti. Osnovni modeli sa varijantama su:

- Ravne kasete: sa ravnim i sfernim staklima;

- Ugaona kaseta: sa ravnim i sfernim staklima;

- Ekskluziv kaseta: visoki sa sfernim staklima i niski sa ravnim staklima.

 

U zavisnosti od modela kasete daju od 3 do 10kW.

Kao gorivo koriste drvo i ugalj, kako u komadu tako i u briketima.

Sve vrste kaseta se izra|uju u varijantama sa kotlovima za centralno grejanje.

 

 
 
 
 
    NS-Radijatori d.o.o. Bul. Cara Konstantina 82 18110 Niš, Srbija      
   

© 2007-2009 NS-radijatori d.o.o. Sva prava zadržana

  Email: nikoterm@medianis.net